PROFESSIONAL LINE

Професионално почистване

Sydex предлага широка гама от продукти за професионално почистване в сектора Horeca, подходящи за всички нужди.

Продуктите, предназначени за този сектор, включват препарати за миене на съдове, почистване на големи и малки повърхности, както и средства за хигиена, почистване и дезинфекция, които отговарят на нуждите и изискванията на този сектор.

SYDEX

Линия на професионални почистващи препарати в сектора HORECA.

OMEGA

Линия продукти, специфични за професионалното почистване на инструменти, пространства и повърхности.

NOVA

Специална линия продукти, създадени на базата на нуждите на сектора HORECA.

BIOCARE

Линията Biocare с екомаркировка предлага високоефективни професионални детергенти с минимално въздействие върху околната среда.