Индустриална линия // Сладкарски изделия // Бутилиране // Четвърти диапазон // Млечни продукти // Клане

АЛКАЛНА ПЯНА SYD

SYD FOAM ALCALINO е алкален пенообразуващ продукт, който се използва за отстраняване на мазнини и остатъци от обработка от оборудване, използвано в хранително-вкусовата промишленост.
SYD FOAM ALCALINO старателно обезмаслява третираните повърхности и е особено подходящ за отстраняване на животински мазнини в млекопреработвателни предприятия и кланици.