Elem ents // Linea Cortesia

Горна и долна основа

Горната и долната основа на кутията Elem Ents могат да бъдат персонализирани.

Така замислената опаковка е предмет на регистрация, която принадлежи на Sydex.