Индустриална линия // Животновъдство

МЕД+

Дезинфекциращ продукт на основата на меден сулфат, глутаралдехид, цинкови соли и бензалкониев хлорид за третиране на копита на говеда и овце.
Без формалдехид