Индустриална линия // Индустриален сектор

НАТРИЕВ ХИДРАТ 0.25N

РАЗТВОР 0,25 N НАТРИЕВ ХИДРОКСИД (NaOH N/4) в двойно дестилирана вода, подходящ за киселинно-основни титрувания в млечната промишленост.
Идеална за определяне на киселинността по метода на Сокслет-Хенкел (SH/50 сс) и за определяне на протеините по реакцията на Ши (или по метода на Щайнжер).