Професионална линия // Omega

Подове Alkapol

Той е силно обезмасляващ детергент за всички видове замърсявания. Почиства в дълбочина PVC, линолеум, гума, мрамор, пясък, плочки и арматура. Подходящ за машини за почистване на подове.