Индустриална линия // Животновъдство // Сладкарски изделия // Бутилиране // Четвърти диапазон // Амбулатории // Млечни продукти // Клане // Консервиране

РЪЦЕТЕ НА АСЕПТО

Asepto Mani нежно почиства и благодарение на дезинфекциращите си свойства осигурява правилна хигиена на ръцете на персонала, работещ с храни в кетъринга, хранително-вкусовата промишленост и обществения сектор.