Индустриална линия // Индустриален сектор

СОДА КАУСТИК НА ЛЮСПИ

Използва се за различни цели в химическата, текстилната, металургичната и хартиената промишленост.