Шивач 23kl

Това е концентриран, силно алкален детергент за твърда вода с високо съдържание на секвестранти и висока обезмасляваща способност. Предотвратява замърсяването на стъклата и вътрешността на машината.