Индустриална линия // Индустриален сектор

BICOMPONENT

Високоефективен суперконцентриран двукомпонентен алкален почистващ препарат, който се препоръчва във всички случаи, когато се изисква силно почистващо действие.
Предназначен е за отстраняване на замърсявания, дължащи се на масла, грес, утайки, пепел и пигменти, от превозни средства, брезенти на камиони, двигатели, джанти, каросерии, спирачни дискове, машини като цяло и индустриални подове.
Този продукт може да се използва в автомобилния, промишления, морския и хранително-вкусовия сектор за H.A.C.C.P. подове.