Индустриална линия // Животновъдство // Сладкарски изделия // Бутилиране // Амбулатории // Млечни продукти // Клане

SEPTOGARD AP PLUS (PMC № 20351)

Septogard AP Plus е дезинфекциращ почистващ препарат без алдехиди с изключителна микробиоцидна ефективност и широк спектър на действие срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и спори.
Неговата ефикасност срещу спори на C. difficile и различни видове вируси напълно съответства на използването на този препарат в болници, заведения за дългосрочни грижи и институции.
Той може да се използва и в ресторанти, обекти за производство на храни и училища.