Индустриална линия // Животновъдство // Сладкарски изделия // Бутилиране // Четвърти диапазон // Амбулатории // Млечни продукти // Клане // Консервиране

SYD MOR DUST

Премахва остатъци от мазнини, протеини и въглехидрати от повърхности и контейнери, използвани в хранително-вкусовата промишленост.
Може да се използва върху всякакви метали, пластмаси и синтетични или естествени влакна.
Продуктът позволява лесно изплакване и е стабилен при нормални условия на съхранение.
Леко алкален разтвор при употреба.