Индустриална линия // Животновъдство // Сладкарски изделия // Бутилиране // Четвърти диапазон // Млечни продукти // Консервиране

UNIPLUS

UNIPLUS се използва за измиване на инсталации за пастьоризация и C.I.P. (Cleaning In Place).
Това е силно алкален продукт, който благодарение на балансираната си формула позволява точно измиване на рециркулационни инсталации.
Продуктът отстранява както органични остатъци като мазнини, протеини и въглехидрати, така и минерални остатъци като карбонати (калций и магнезий), като намалява времето и разходите за измиване.
Неговите противопенни компоненти възпрепятстват образуването на пяна по време на измиване, а инхибиторите на корозия удължават живота на системите.
UNIPLUS е особено подходящ за използване в системи с висока турбулентност.