γραμμή απολυμαντικών

Πιστοποιημένη απολύμανση και υγιεινή

Η σειρά απολυμαντικών Sydex είναι υψηλής ποιότητας.
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ώστε να είναι αποτελεσματικά κατά των ιών, των βακτηρίων, των ζυμομυκήτων και των μυκήτων.
Εγγυώνται την ασφάλεια τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή ζωή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες καταστάσεις και σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών.

viroSYDEX