Βιομηχανική Γραμμή // Βιομηχανικός τομέας

ΒΕΝΖΟΪΚΌ ΝΆΤΡΙΟ

Χρησιμοποιείται ως αντιμικροβιακό συντηρητικό