Γαλβανισμένο σιδερένιο στύλο

Ρύθμιση με διανομείς φωτοκύτταρων