Γαλβανισμένο σιδερένιο στύλο

Εξοπλισμός με χειροκίνητο διανομέα