Ρυθμιστής 23kl

Πρόκειται για ένα συμπυκνωμένο, ισχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό για σκληρό νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε δεσμευτικό και υψηλή απολιπαντική δύναμη. Αποτρέπει τη ρύπανση στα γυαλιά και στο εσωτερικό του μηχανήματος.