Βιομηχανική Γραμμή // Βιομηχανικός τομέας

ΥΠΟΧΛΩΡΙΏΔΕΣ ΝΆΤΡΙΟ 14/15%

Οξειδωτικός παράγοντας με βάση το χλώριο