Επαγγελματική Γραμμή // Sydex

Delta ADW Plus

Πρόκειται για ένα συμπυκνωμένο, ισχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό για σκληρό, πολύ σκληρό νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε δεσμευτικά και υψηλή απολιπαντική δύναμη. Αποτρέπει τη ρύπανση στα γυαλιά και στο εσωτερικό του μηχανήματος.