Ζαχαροπλαστική // Βιομηχανική Γραμμή // Γαλακτοκομικά // Εμφιάλωση // Τέταρτη σειρά // Κονσερβοποίηση // Κτηνοτροφία

MERSOLAT VL

Προϊόν κατάλληλο για το πλύσιμο μηχανών συσκευασίας τροφίμων, αρμεκτηρίων, σωλήνων, δεξαμενών για την επεξεργασία γάλακτος και των παραγώγων του.
Ελαφρά χλωριωμένο υγρό, μη διαβρωτικό για σκληρά μέταλλα και πλαστικά υλικά.
Έχει υψηλή δεσμευτική δύναμη και επιτρέπει το εύκολο ξέπλυμα.
Είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.