Ζαχαροπλαστική // Βιομηχανική Γραμμή // Γαλακτοκομικά // Εμφιάλωση // Τέταρτη σειρά // Κονσερβοποίηση // Κτηνοτροφία

MERSOLAT

Το MERSOLAT είναι ένα αλκαλικοχλωριωμένο προϊόν κατάλληλο για το πλύσιμο μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων, αρμεκτηρίων, σωλήνων, δεξαμενών επεξεργασίας γάλακτος και παραγώγων του.
Χλωριωμένο υγρό, μη διαβρωτικό σε σκληρά μέταλλα και πλαστικά υλικά.
Το προϊόν έχει υψηλή δεσμευτική δύναμη και επιτρέπει το εύκολο ξέπλυμα.
Είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.