Индустриална линия // Животновъдство // Сладкарски изделия // Бутилиране // Четвърти диапазон // Млечни продукти // Консервиране

MERSOLAT VL

Продуктът е подходящ за измиване на машини за опаковане на хранителни продукти, доилни зали, тръби, резервоари за преработка на мляко и неговите производни.
Леко хлорирана течност, некорозираща твърди метали и пластмасови материали.
Притежава висока секвестираща способност и позволява лесно изплакване.
Стабилна е при нормални условия на съхранение.